So sánh giữa OGC SOS và SensorThings API

Ngày nay, dữ liệu Internet of Things (IoT) thường bị giới hạn bởi các hệ thống quản lý dữ liệu độc lập.  Phần lớn không cho phép chia sẻ dữ liệu hoặc tương thích giữa các hệ thống với nhau. Trong khi đó nhu cầu  các thiết bị có thể giao tiếp với nhau, và thông tin từ các nguồn khác nhau có thể được kết hợp luôn cần thiết trong các hệ thống IoT . Trước tình trạng này OGC (Open Geospatial Consortium) – tổ chức địa không gian đã thiết lập  một loạt các tiêu chuẩn mở cho IoT, ví dụ như bộ chuẩn OGC SWE .  OGC SensorThings API  là chuẩn mới nhất  thuộc bộ chuẩn SWE có thể đáp ứng giải quyết các vấn đề nêu trên.

Vào những năm 2011-2012, OGC đã tiến hành một số cuộc hội thảo nhằm đề xuất chuẩn SWE cho các hệ thống IoT. Tháng 10 năm 2012  SWE for IoT SWG(Standard Working Group) được thành lập và được đổi tên thành SensorThings API vào tháng 12 năm 2013. SensorThings API được chấp thuận và áp dụng bắt đầu từ tháng 2 năm 2016.  Với chức năng cung cấp 1 chuẩn mở để kết nối giữa các thiết bị, dữ liệu và các ứng dụng thông qua giao diện Web, SensorThings API sẽ có những điểm tương đồng và khác biệt so với chuẩn OGC SOS(Sensor Observation Service). Sau đây là một số điểm so sánh giữa 2 chuẩn:

  • Giống nhau: Cả 2 đều dựa trên O&M (OGC/ISO 19156:2011) . Observation & Measurement (O&M) là một chuẩn cốt lõi trong bộ chuẩn Sensor Web Enablement (SWE), có nhiệm vụ cung cấp tài liệu mô hình cho việc trao đổi thông tin của kết quả quan trắc.
  • Khác nhau:
OGC SensorThings API OGC Sensor Observation Service (SOS)
Encoding JSON XML
Architecture Resource Oriented

Architecture

Service Oriented Architecture
Binding REST SOAP
Insert new sensors or observations HTTP CREATE (e.g., CRUD) SOS specific interface: RegisterSensor() and InsertObservation()
Deleting Existing Sensors HTTP DELETE SOS specific interface: DeleteSensor()
Pagination $top/$skip/$nextLink Not supported
Pub/Sub Support MQTT and SensorThings MQTT Extension Not supported
Updating Properties of Existing Sensors or Observations HTTP PATCH and JSON PATCH Not supported
Deleting Existing Observations HTTP DELETE Not supported
Linked Data Support JSON-LD Not supported

Bảng so sánh các đặc điểm giữa OGC SOS và SensorThingsAPI

Từ bảng trên ta thấy SensorThings API hỗ trợ một số trường hợp sử dụng quan trọng mà không được hỗ trợ trong đặc tả SOS. Một đặc điểm quan trọng đó lá tính năng  hỗ trợ Pub/Sub. Điều đó có nghĩa là để nhận được các dữ liệu quan trắc mới nhất từ ​​bộ cảm biến, một client  SOS cần liên tục và thường xuyên gửi yêu cầu  đến máy chủ. Nó tạo ra gánh nặng không cần thiết cho  máy chủ và mạng. SensorThings API giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng thông qua sử dụng giao thức cho các thiết bị IoT – MQTT. Đây là một cải tiến rất đáng kể so với các đặc điểm kỹ thuật SOS.

Nếu một đơn vụ, tổ chức đang quyết định xem tiêu chuẩn quốc tế nào sẽ sử dụng để xây dựng kết nối mở giữa các thiết bị và dữ liệu tương thích thì theo hiểu biết của chúng tôi đến thời điểm hiện tại SensorThings API là sự lựa chọn tối ưu hơn cả; bởi có những đặc tính công nghệ nổi trội mà OGC SOS không hỗ trợ.

Nội dung chi tiết về chuẩn SensorThings API sẽ tiếp tục được trình bày trong các bài viết tiếp theo.

Tài liệu tham khảo: https://sensorup.atlassian.net/wiki/display/SPS/2015/11