Ứng dụng của ảnh vệ tinh và dữ liệu viễn thám

Dữ liệu viễn thám cung cấp nhiều thông tin quan trọng trong nhiều ứng dụng giám sát như gom ảnh, phát hiện biến đổi và phân loại lớp phủ. Kỹ thuật viễn thám là một trong những kỹ thuật quan trọng được áp dụng để thu thập thông tin liên quan đến tài nguyên môi trường của Trái Đất. Các dữ liệu ảnh vệ tinh phổ biến dễ dàng tiếp cận và truy cập qua các ứng dụng bản đồ nổi tiếng như Google Earth, Bing Maps, … Ta có thể dễ dàng tìm được vị trí nơi mình sinh sống, từ những ứng dụng tuyệt vời của chúng đã giúp cho cộng đồng GIS xây dựng các kế hoạch để theo dõi thiên tai và biến đổi của thời tiết khí hậu đồng thời đưa ra các chỉ dẫn phòng vệ.

Các ảnh vệ tinh và dữ liệu viễn thám thu thập được bao gồm các giải quang phổ, không gian và thời gian. Các số liệu liên quan đến các thành phần của ảnh viễn thám, các phương diện chính ảnh hưởng đến tính chính xác của đối tượng dưới mặt đất là độ phân giải không gian. Độ phân giải thời gian sẽ hỗ trợ việc xây dựng các bản đồ che phủ mặt đất, từ đó giúp phát hiện sự thay đổi sử dụng đất và quy hoạch giao thông.

Từ đó có hàng trăm ứng dụng sử dụng ảnh vệ tinh và dữ liệu viễn thám. Từ những ảnh Lansat và SPOT các quốc gia đã sử dụng các dữ liệu viễn thám để phục vụ mục đích theo dõi lẫn nhau qua những thí nghiệm khoa học, và nhanh chóng nó đã trở thành một ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ và được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống.

Để nắm rõ hơn về các ứng dụng của ảnh vệ tinh và dữ liệu viễn thám dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu về năm ứng dụng phổ biến của chúng:

1. Cung cấp các bản đồ nền

Bằng việc sử dụng các ảnh vệ tinh có độ phân giải cao và có độ bao phủ rộng do đó các khung hình và các cảnh trên bản đồ sẽ được chi tiết hóa.

Satellite Image

Satellite Image

 

2. Tìm kiếm các mỏ khoáng sản bằng việc phân tích các quang phổ trên ảnh viễn thám

Để đạt được sản lượng cao trong quá trình thăm dò và khai thác khoán sản, thì việc quan trọng đầu tiên là cần phải biết về tiềm lực khoáng sản của khu vực đó. Bằng việc sử dụng ảnh viễn thám trong việc dò tìm các mỏ khoáng sản, các chuyên gia viễn thám sử dụng và phân tích các băng phổ của ảnh vệ tinh, từ đó xây dựng lên các bản đồ khoáng sản thông qua các chỉ số đặc biệt của băng phổ thu được. Dựa trên các kết quả thu được có thể nhanh chóng xác định được vị trí và mật độ tập chung của khoáng sản, công việc này sẽ giúp ích cho các nhà khai khoáng thu hẹp phạm vi và có thể tiếp cận tới những khoán sản có giá trị cao.

Geology Map

Geology Map

 

3. Lập kế hoạch khắc phục thảm họa

Hậu quả để lại của thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo đôi khi rất khó có thể đánh giá được mức độ tàn phá và hậu quả để lại của nó. Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của thảm họa là rất cần thiết để đưa ra các giải pháp đáp ứng kịp thời. Công việc này đòi hỏi sự chính xác và nhanh chóng. Bằng việc sử dụng các hình ảnh viễn thám dựa trên mốc trước và sau khi xảy ra thảm họa để đánh giá được tình trạng và phạm vi thảm họa từ đó đưa ra những biện pháp cứu hộ và khắc phục kịp thời.

Disaster Mitigation

Disaster Mitigation

 

4. Phát triển nông nghiệp

Với sự gia tăng danh số một cách nhanh chóng trên toàn cầu thì nhu cầu về sản lượng nông nghiệp cũng tăng theo, kéo theo nó là vấn đề về quản lý nguồn tài nguyên trong nông nghiệp cũng tăng. Để đáp ứng được những việc đó thì ta cần phải có dữ liệu tin cậy về số lượng, chất lượng và vị trí của từng loại tài nguyên này. Việc sử dụng ảnh vệ tinh và hệ thống GIS là một lựa chọn tuyệt vời trong việc nhận diện, phân loại, xác định vị trí, sản lượng và chất lượng các nông sản.

Land Mapping from Satellite Imagery

Land Mapping from Satellite Imagery

 

5. 3D GIS

Mô hình thành phố 3D là mô hình kỹ thuật số của các khu đô thị đại diện cho các bề mặt địa hình, mặt bằng, tòa nhà, thảm thực vật, cơ sở hạ tầng và các yếu tố cảnh quan cũng như các vật thể liên quan thuộc các khu đô thị. Các thành phần của chúng được mô tả và đại diện bởi các dữ liệu không gian hai chiều và ba chiều tương ứng và dữ liệu tham chiếu địa lý. Mô hình thành phố 3D hỗ trợ trình bày, thăm dò, phân tích và quản lý các nhiệm vụ trong một số lượng lớn các miền ứng dụng khác nhau. 3D GIS là giải pháp hiệu quả cho các địa điểm lớn hơn và từ xa nơi điều tra hướng dẫn sử dụng. Nhiều bộ phận quy hoạch đô thị / nông thôn yêu cầu dữ liệu GIS như 3D, thoát nước, …

3D GIS

3D GIS

 

Nguồn: Adccinfocad