FIMOSOPHY Vol. 04 No. 02, 2017

Các sự kiện diễn ra trong tháng 02/2017 của FIMO

Hoạt động của FIMO

01. FIMO gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017;

02. FIMO du xuân đầu năm Đinh Dậu 2017;

03. Thực địa nghiên cứu của nhóm 4D GIS;

04. Sinh nhật Hà Đức Văn;

05. Chủ trì tổ chức Hội thảo OGC Việt Nam 2017.

Tin tức khoa học và công nghệ

06. Lần đầu tiên trong năm 2017, thiết bị IoT sẽ nhiều hơn cả tổng dân số thế giới.

Click to view FIMOSOPHY Vol. 04 No. 02. 2017

Một vài hình ảnh trong các sự kiện của FIMO

 

FIMO gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017;

FIMO gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017

FIMO du xuân đầu năm Đinh Dậu 2017

FIMO du xuân đầu năm Đinh Dậu 2017

Thực địa nghiên cứu của nhóm 4D GIS

Thực địa nghiên cứu của nhóm 4D GIS

Sinh nhật Hà Đức Văn

Sinh nhật Hà Đức Văn

Chủ trì tổ chức Hội thảo OGC Việt Nam 2017

Chủ trì tổ chức Hội thảo OGC Việt Nam 2017

Quách Mạnh Đạt

 

FIMOSOPHY Vol. 04 No. 01, 2017

Các sự kiện diễn ra trong tháng 01/2017 

Tin tức, hoạt động của FIMO

01. FIMO kick – off meeting 2017;

02. FIMO tham gia đoàn công tác của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên Môi trường;

03. Hội thảo Xây dựng Kế hoạch và Chỉ tiêu 2017 của FIMO;

04. Seminar khoa học với chủ đề: “Deep architecture engineering”

05. Lưu Việt Hưng nhận bằng tốt nghiệp thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin;

06. Hội thảo khởi động dự án SHIP 9

07. Sinh nhật anh Phạm Văn Hà;

08. GS Dominique và TS. Astrid thăm và làm việc với FIMO;

09. Tất niên Bính Thân 2016;

Tin tức khoa học và công nghệ

10. 10 bài viết được ưa thích nhất;

11. 10 sự kiện Công nghệ Thông tin tiêu biểu năm 2016;

12. 10 sự kiện môi trường nổi bật nhất trong nước.

Click to view FIMOSOPHY Vol. 04 No. 01. 2017

Một vài hình ảnh trong trong các sự kiện liên quan đến FIMO

FIMO kick - off meeting 2017

FIMO kick – off meeting 2017

FIMO tham gia đoàn công tác của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ TNMT

FIMO tham gia đoàn công tác của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ TNMT

Hội thảo Xây dựng Kế hoạch và Chỉ tiêu 2017 của FIMO (tại Hải Dương)

Hội thảo Xây dựng Kế hoạch và Chỉ tiêu 2017 của FIMO (tại Hải Dương)

Seminar khoa học với chủ đề: "Deep architecture engineering

Seminar khoa học với chủ đề: “Deep architecture engineering”

Lưu Việt Hưng nhận bằng tốt nghiệp thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin

Lưu Việt Hưng nhận bằng tốt nghiệp thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin

Hội thảo khởi động dự án SHIP 9

Hội thảo khởi động dự án SHIP 9

Sinh nhật anh Phạm Văn Hà;

Sinh nhật anh Phạm Văn Hà

GS Dominique TS. Astrid thăm và làm việc với FIMO

GS Dominique và TS. Astrid thăm và làm việc với FIMO

Tất niên Bính Thân 2016

Tất niên Bính Thân 2016

Quách Mạnh Đạt

FIMOSOPHY Vol.3 No.10, 2016

Some activities of  FIMO on October:

 1. Weekly seminar for researchers, PhD students, Msc students and BSc students.
 2. Mr. Kris Lasko presented textbooks for FIMO Center.
 3. FIMO organized Remote Sensing and Field Informatics session at KSE 2016.
 4. International Workshop on Land Use and Emission in South/Southest in Ho Chi Minh, Ha Noi.
 5. Training on Remote Sensing and Geospatial Technologies for Land Cover and Land Use Change Studies and Emission in Ho Chi Minh, Ha Noi.
 6. Research collaboration with Da Nang University.
 7. Prof. Dominique Laffly, the director of TORUS project, had a working visit to FIMO.
 8. Team building for all employees of FIMO Center at Ha Long Bay.
 9. An International Party.

Click to view FIMOSOPHY Vol.3 No.10 2016

Some picture follow FIMO’s activities on October 2016:

seminar

Weekly seminar for researchers, PhD students, Msc students and BSc students.

14619937_802578829885053_1837450584_n-2

Dr. Hung discussed with Prof. Dominique Laffly

14610634_802561309886805_673193610_n-2

FIMO organized Remote Sensing and Field Informatics session at KSE 2016.

14907713_889761967825897_1721221299_o

International Workshop on Land Use and Emission in South/Southest in Ho Chi Minh, Ha Noi

14731183_10154790962237722_5150501650782389894_n-1

Research collaboration with Da Nang University

14686417_876044422530985_1122926722_n

Mr. Kris Lasko presented textbooks for FIMO Center

14858638_887323908069703_786027766_o

Prof. Dominique Laffly, the director of TORUS project, had a working visit to FIMO

14686659_876044332530994_1486438273_n

An International Party.

dsc_0048-min-1Team building for all employees of FIMO Center at Ha Long Bay.

Source: fimo.edu.vn

FIMOSOPHY Vol.3 No.07+08+09, 2016

Some activities of  FIMO on July, August, September:

 1. Training about National Biodiversity Database System (NBDS) and Global Biodiversity Information Facility (GBIF) for department of conservation biodiversity (in Hanoi).
 2. Kick off UAV project.
 3. Acceptance SIP5 project.
 4. Internship in Sapporo IT companies, Japan-Viet Nam Cultural Exchange Event organized by JICA and Sapporo city Executed by SITF (1-11/9/2016).
 5. Training about National Biodiversity Database System (NBDS) (in .TP HCM).
 6. Meeting Mr Christopher D.Elvidge about Ship Monitoring,
 7. The party with all member’s FIMO Center

Click to view FIMOSOPHY Vol.3 No.07+08+09 2016

Some picture follow FIMO’s activities on July, August and September 2016:

img_03082016_163546

Training about National Biodiversity Database System (NBDS) in Ha Noi

14257532_1099016896841971_341180131393191460_o

Internship in Sapporo IT companies, Japan-Viet Nam (1-11/9/2016)

uav

Kick off UAV project

14242223_864274467039551_8778378355968718661_o

Training about National Biodiversity Database System (NBDS) in TP.HCM

13580633_828729760594022_8980852073672822198_o

The party with all member’s FIMO Center

Source: fimo.edu.vn

 

 

FIMOSOPHY Vol.3 No.04+05+06, 2016

Some activities of  FIMO on April, May and June:

 1. USTH students visit the MODIS and semonar station in FIMO.
 2. FIMO’s member defend final thesis for graduation.
 3. The 2nd TORUS Workshop in Ferrara, Italy.
 4. Professor Dimiter lalnazov from Kyoto University paid a working visit to FIMO.
 5. Professor Nguyen Van Hieu visited FIMO Center

Click to view FIMOSOPHY Vol.3 No.04+05+06 2016

Some picture follow FIMO’s activities on April, May and June 2016:

img_0557

USTH students visit the MODIS and semonar station in FIMO

torus

The 2nd TORUS Workshop in Ferrara, Italy

13244001_950646955055736_1943567001235649174_o

FIMO’s member (K57T) defend final thesis for graduation

13243867_1739173936351848_4194135403596846147_o

FIMO’s member (K57D) defend final thesis for graduation

28280517563_e984f74c0f_o-1-300x200

Summer school in Trieste , Italy

13662044_10154466491297722_8481466375356620735_o

Prof. Nguyen Van Hieu visited FIMO Center

FIMO News

FIMOSOPHY Vol.3 No.02+03, 2016

Some activities of  FIMO on December:

 1. Professor Thomas Ågotnes, Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen paid a working visit to FIMO
 2. Mr. Toshifumi Murata, founder of B.U.G Co. ltd., Japan had a working visit at FIMO
 3. Trainning Design pattern and Flex for Student
 4. FIMO’s Birthday Party For all members born in January and Febuary
 5. Teambuilding at Ba Vi
 6. FIMO held Celebrate the woman’s day for all FIMO’s woman

Click to view FIMOSOPHY Vol.3 No.02+03 2016

Some picture follow FIMO’s activities on February and March 2016:

Training Design pattern and Flex for Student

Training Design pattern and Flex
for Student

Teambuilding at Ba Vi

Teambuilding at Ba Vi

Happy woman's day

Happy woman’s day

GS. Murata in the working visit at FIMO

GS. Murata in the working visit at FIMO

GS. Murata in the working visit at FIMO

GS. Murata in the working visit at FIMO

Gs. Agotnes in the working visit to FIMO

Gs. Agotnes in the working visit to FIMO

Teambuilding at Ba Vi

Teambuilding at Ba Vi

 

FIMO News

FIMOSOPHY Vol.3 No.01, January 2016

Some activities of  FIMO on December:

 1. Prof. Ryutaro Tateishi, Chiba University, Japan had a working visit at FIMO
 2. Internal training: Trainning ArcGis for new FIMO’s Member
 3. FIMO held Torus Workshop on THE ENCOUNTER BETWEEN TWO WORLDS: THE CLOUD
  COMPUTING AND GEOSCIENCES
 4. Open training: Cloud computing training course inside the framework of Torus Project
 5. Internal training: Trainning Design pattern and Scalla for FIMO’s Member
 6. FIMO hosted  2015 Sum-up and Lunar Year-End Party Congratulation party received a Master’s
  degree of FIMO’s member
 7. FIMO Sport

Click to view FIMOSOPHY Vol.3 No.01 January 2016

Some picture follow FIMO’s activities on January 2016:

FIMO’s staff presented APOM system to Prof. Tateishi

FIMO’s staff presented APOM system to Prof. Tateishi

Prof. Tateishi working with FIMO

Prof. Tateishi working with FIMO

Preparing for the workshop

Preparing for the workshop

Preparing for the workshop

Preparing for the workshop

Speakers presented in workshop

Speakers presented in workshop

Photo group at TORUS

Photo group at TORUS

Picture from ArcGis Basic Class

Picture from ArcGis Basic Class

Picture from ArcGis Basic Class

Picture from ArcGis Basic Class

Picture from ArcGis Basic Class

Picture from ArcGis Basic Class

Mr. Bui Sy Nguyen with FIMO’s member at Design pattern course

Mr. Bui Sy Nguyen with FIMO’s member at Design pattern course

Mr. Vu Duy Tuan with FIMO’s member at Scala course

Mr. Vu Duy Tuan with FIMO’s member at Scala course

 

Zen Resort View

Zen Resort View

FIMO’s member in the folk games

FIMO’s member in the folk games

Every one at the end-year party

Every one at the end-year party

Every one at the end-year party

Every one at the end-year party

FIMO News

FIMOSOPHY Vol.2 No.12, December 2015

Some activities of  FIMO on December:

 1. FIMO held the Vietnam Special Session in the 2nd International
  Conference on Remote Sensing Applications in Tropical and Subtropical Areas
 2. TORUS project team visit FIMO
 3. Science Seminar at FIMO
 4. FIMO English Club
 5. Happy 2nd FIMO’s birthday
 6. FIMO hosted Year-End Party 2015
 7. FIMO hold a leave-taking party for Mr. Tran Nguyen Le before studying abroad
 8. FIMO Sport

Click to view FIMOSOPHY Vol.2 No.12 December 2015

Some picture follow FIMO’s activities on December 2015:

, Mr Pham Ngoc Hai introduce FIMO ground receiving station

Mr Pham Ngoc Hai introduce FIMO ground receiving station

Ms. Thanh introduce process and operation of FIMO infrastructure

Ms. Thanh introduce process and operation of FIMO infrastructure

Picture from FIMO English Club activities

Picture from FIMO English Club activities

Picture from FIMO English Club activities

Sport activities of FIMO

Sport activities of FIMO

Sport activities of FIMO

Sport activities of FIMO

All member at the End-Year Party

All member at the End-Year Party

Opening Ceremony at Vietnam Special Session in the 2nd International

Opening Ceremony at Vietnam Special Session in the 2nd International

Group photo at Vietnam Special Session in the 2nd International

Group photo at Vietnam Special Session in the 2nd International

 

FIMOSOPHY Vol.2 No.11, November 2015

Some activities of  FIMO on November:

 1. FIMO’s researcher participated the Conference on Future of Earth-Space Science and Education (Future ESSE)
 2. projectFIMO paid a visit to Kyoto University Field Informatics Group
 3. FIMO attended the 1st steering committee meeting of the TORUS
 4. Seminar: “Satellite remote sensing of the variability of the continental hydrology cycle in South East Asia over the last two decades”
 5. The program “7 days technology” on VTV2 channel introduce APOM (Air Pollution Management) System- A product of FIMO
 6. FIMO English Club
 7. FIMO Sport
 8. Celebrating Teacher’s Day at FIMO
 9. FIMO’s Birthday Party – For all members born in November
 10. Team Building: Offline FIMO English Club

Click to view FIMOSOPHY Vol.2 No.11 November 2015

Some picture follow FIMO’s activities on November 2015:

Group photo of the Conference on Future of Earth-Space Science and Education (Future ESSE)

Group photo of the Conference on Future of Earth-Space Science and Education (Future ESSE)

The meeting of the TORUS project

The meeting of the TORUS project

Mr. Pham Duc Binh start his presentation

Mr. Pham Duc Binh start his presentation

All member of FIMO in the party

All member of FIMO in the party

All member of FIMO in the party

All member of FIMO in the party

Prof. Pham Van Cu send FIMO gift to Mrs. Dinh Thi Dieu

Prof. Pham Van Cu send FIMO gift to Mrs. Dinh Thi Dieu

Prof. Pham Van Cu received a small gift from members of FIMO

Prof. Pham Van Cu received a small gift from members of FIMO

Celebrating Teacher’s Day

Celebrating Teacher’s Day

FIMO’s members preparing the party

FIMO’s members preparing the party

FIMOSOPHY tháng 10

logo_fimo

Dưới đây là một vài sự kiện của FIMO diễn ra trong tháng 10:

 1. Đoàn phóng viên đài truyền hình Nhân Dân đến ghi hình về hệ thống APOM
 2. Hai sản phẩm của trung tâm FIMO tham gia Chợ Công nghệ và Thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015
 3. FIMO attended 7-SEAS Planning Workshop
 4. Đại diện Ủy ban vũ trụ Việt Nam đến thăm và làm việc với FIMO
 5. Professors from National Central University (Taiwan) visited FIMO
 6. MoU Signing Ceremony between Laboratory of Information Media Environment (IME)- Graduate School of Information Science and Technology Hokkaido University and FIMO
 7. FIMO English Club
 8. Weekly seminar
 9. FIMO Sport
 10. FIMO’s Birthday Party – For all members born in October

Click vào link này để xem FIMOSOPHY Tháng 10/2015

Một số hình ảnh tiêu biểu cho các sự kiện của Trung tâm FIMO Tháng 10/2015

Group photo of VJSE 2015

Group photo of VJSE 2015

Souvenir photos of Professor Ming Chen Yen and FIMO

Souvenir photos of Professor Ming Chen Yen and FIMO

Prof. George Lin presenting the Biomass Burning (BB) in SE Asia

Prof. George Lin presenting the Biomass Burning (BB) in SE Asia

Chairman of the 7-SEAS planning workshop giving the opening speech

Chairman of the 7-SEAS planning workshop giving the opening speech

Mr. Bui Quang Hung had a short instruction to FIMO

Mr. Bui Quang Hung had a short instruction to FIMO

 

Chairman of the 7-SEAS planning workshop giving the opening speech

Chairman of the 7-SEAS planning workshop giving the opening speech

Group photo of the Conference on Future of Earth-Space Science and Education (Future ESSE)

Group photo of the Conference on Future of Earth-Space Science and Education (Future ESSE)

Every one in the party

Every one in the party

Mr Cu represent FIMO send gift for Mr. Do Van Tu

Mr Cu represent FIMO send gift for Mr. Do Van Tu

Mr Cu represent FIMO send gift for Mr. Pham Van Manh

Mr Cu represent FIMO send gift for Mr. Pham Van Manh

Mr Cu represent FIMO send gift for Mr. Pham Ngoc Hai

Mr Cu represent FIMO send gift for Mr. Pham Ngoc Hai

Mr Cu represent FIMO send gift for Mr. Nguyen Duc Linh

Mr Cu represent FIMO send gift for Mr. Nguyen Duc Linh

 

FIMO NEWS