Giới thiệu về Design patern và Flex

Vào ngày 27/02/2016
Tại văn phòng FIMO anh Bùi Sỹ Nguyên giới thiệu về Design patern và Flex cho sinh viên

Hình ảnh về khóa học

Hình ảnh về khóa học

Hình ảnh khóa học

Hình ảnh khóa học

Tác giả: Quách Mạnh Đạt