Party sinh nhật

Ngày 02/03/2016, FIMO Tổ chức party cho các thành viên của FIMO có sinh nhật vào tháng 01 và tháng 02/2016 tại Văn phòng

Một số hình ảnh trong buổi họp

Thành viên nhận quà sinh nhật

Thành viên nhận quà sinh nhật

Liên hoan sinh nhật

Liên hoan sinh nhật

Tác giả: Quách Mạnh Đạt