HERE tích hợp các dịch vụ của mình vào phần mêm quản lý giao thông SAP

Hoa Kỳ: HERE và SAP đã cộng tác trong một thời gian dài. Và bây giờ, phần mềm SAP có thể sử dụng công nghệ theo dõi vị trí của HERE.

Được xây dựng trên HERE Open Location Platform, dịch vụ theo dõi HERE kết hợp nhiều tính năng và công nghệ để cung cấp giải pháp theo dõi có thể tùy chỉnh và dễ dàng tích hợp.

Sử dụng công cụ này, giải pháp SAP Global Track and Trace có thể tận dụng công nghệ thời gian thực, ít năng lượng và độ chính xác cao để theo dõi hàng hoá trên chuỗi cung ứng, cả trong nhà và ngoài trời.

HERE cũng đang lên kế hoạch tích hợp một số dịch vụ định vị của họ vào SAP Transportation Management, một phần mềm cho phép các doanh nghiệp quản lý các hoạt động vận chuyển trên toàn cầu và địa phương của họ trên tất cả các hình thức vận tải và cơ sở công nghiệp.

Nguồn: HERE integrating its services into SAP Transportation Management