Học viên cao học Lưu Việt Hưng bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ ngành khoa học máy tính

Ngày 26/11/2016 tại giảng đường P.302 nhà G2 đã diễn ra lễ bảo vệ luận văn Thạc sỹ của Học viên cao học (HVCH) Lưu Việt Hưng khóa K20, Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường ĐHCN). Tên đề tài luận văn: “Operational Dectection and Management of Ships in Vietnam Coastal Regions using VNREDSat-1 Image”

Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh

            Nội dung của luận văn đã đưa cơ sở lý luận và xây dựng phương pháp nghiên cứu xử lý ảnh vệ tinh nhằm phát hiện tàu thuyền trên biển. Từ đó làm tiền đề cho việc phát triển hệ thống phát hiện và giám sát tàu thuyền trên biển sử dụng nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh.

Sau khi theo dõi bài trình bày của HVCH, Hội đồng đã đưa ra nhận xét:

            – Nội dung nghiên cứu của luận văn phù hợp với chương trình đào tạo Thạc sỹ;

            – Kết quả nghiên cứu có nhiều điểm mới, có giá trị về mặt khoa học và công nghệ, có tính khả thi để áp dụng được trong nghiên cứu, trong thực tiễn đời sống xã hội;

            – Hội đồng thống nhất đánh giá kết quả của HVCH với số điểm 8.5 trên thang điểm 10;

Với các ý kiến của Hội đồng như trên, HVCH đã đủ tiêu chuẩn để Trường ĐHCN công nhận học vị Thạc sỹ cho HVCH.

Đôi nét về quá trình học tập và nghiên cứu của HVCH:

Tên: Lưu Việt Hưng

Sinh ngày: 02/08/1991 tại Hải Dương;

Tốt nghiệp Đại học năm: 2013  tại Trường ĐHCN chuyên ngành Khoa học máy tính, hệ đào tào: Chính quy

Từ năm:   2013   đến nay công tác tại Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường

Nguồn: fimo.edu.vn