Hội thảo Chương trình Công nghệ Vũ trụ

Ngày 15/01/2016.
Diễn ra hội thảo báo cáo kết quả Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2012 – 2015 tại Hạ Long do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì tổ chức. FIMO là thành viên thực hiện một trong số các đề tài nghiên cứu khoa học trong Chương trình trong giai đoạn này.

Vệ tinh viễn thám quang học đầu tien của Việt Nam, VNREDSat-1, được phóng vào quỹ đạo ngày 8/3/2013

Vệ tinh viễn thám quang học đầu tien của Việt Nam, VNREDSat-1, được phóng vào quỹ đạo ngày 8/3/2013

 

 

Tác giả: Quách Mạnh Đạt