Hội thảo khởi động dự án SIP9

1e9c325fa85f556f75bea23ca8ab2190

Sáng ngày 19/1/2017, FIMO tổ chức hội thảo triển khai dự án SIP9 – Giám sát tàu thuyền và công trình trên biển sử dụng ảnh viễn thám đa nguồn trong khuôn khổ chương trình Khoa học Công nghệ Vũ trụ (KHCNVT) giai đoạn 2016-2020.

Tham gia hội thảo, có sự tham gia của Ban chủ nhiệm chương trình KHCNVT bao gồm: Ông Nguyễn Khoa Sơn, Ông Doãn Minh Chung (Chủ nhiệm Chương trình), Bên cạnh đó, còn có sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia đến từ các cơ quan, ban ngành khác nhau như Trung tâm viễn thám Quốc gia; Cục bản đồ, Bộ Tổng tham mưu; Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam; Trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội…

Mở đầu hội thảo, là bài trình bày tổng kết các kết quả đạt được trong giai đoạn 1 của dự án thuộc chương trình KHCNVT giai đoạn 2012-2015 cũng như tổng quan khuôn khổ dự án SIP9. Tiếp theo là các nội dung chuyên môn thuộc khuôn khổ dự án với 2 vấn đề trọng tâm:

  1. Tổng quan các phương pháp phát hiện tàu thuyền từ ảnh radar.
  2. Tổng quan kiến trúc hệ thống giám sát tàu thuyền và công trình biển.

Hội thảo đã diễn ra tốt đẹp với những đóng góp tích cực từ các khách mời là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực viễn thám và công nghệ thông tin.

Lưu Việt Hưng