IBM công bố dịch vụ đám mây hỗ trợ Khoa học và Kỹ thuật Dữ liệu

Ngày 16 tháng 3 vừa qua, tại sự kiện IBM Think, công ty IBM đã giới thiệu một sản phẩm điện toán đám mây mới có tên “Cloud Private for Data” được thiết kế để hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu khoa học dữ liệu và kỹ thuật học máy. IBM mô tả “Cloud Private for Data” là một nền tảng “tích hợp dữ liệu khoa học, dữ liệu kỹ thuật và xây dựng ứng dụng” trên đám mây. Đám mây này được thiết kế với nhiều chức năng: từ thu thập, làm sạch và lập danh mục dữ liệu, sử dụng thuật toán học máy để xây dựng mô hình, và cuối cùng là tạo sản phẩm.

Cloud Private for Data được xây dựng dựa trên Kinh nghiệm trong Khoa học Dữ liệu của IBM và Apache-Spark cho phép các nhà khoa học dữ liệu phát triển và lặp lại các mô hình sử dụng R, Python và Scala trong Jupyter Notebook. Ngoài ra, phần mềm này bao gồm Bộ phân tích Thông tin của IBM, Danh mục Quản trị Thông tin, Các Sản phẩm Kho Dữ liệu, Db2 và Db2 Warehouse.

Dịch vụ được giới thiệu với tương tác GUI thân thiện, khả năng truy cập dữ liệu từ các cloud, dữ liệu cá nhân hoặc Hadoop. Cloud Private for Data cung cấp có thể được triển khai trong vài phút bằng cách sử dụng công nghệ container Kubernetes. IBM cho biết trong thông cáo báo chí của mình, việc sử dụng “microservices” giúp nó tạo thành một môi trường thực sự tích hợp cho khoa học dữ liệu và phát triển ứng dụng. Dịch vụ phù hợp để phân tích dữ liệu dưới dạng các ứng dụng hướng sự kiện, chẳng hạn như các ứng dụng sử dụng bộ cảm biến IoT, thương mại trực tuyến và các thiết bị di động.

Nguồn: HPCwire