PlanetObserver thông báo phát hành bản đồ nền toàn cầu PlanetSAT phiên bản 2018

Hoa Kỳ: PlanetObserver, nhà cung cấp dữ liệu không gian địa lý cho các giải pháp dân sự và quân sự, thông báo việc phát hành ảnh ghép toàn cầu sử dụng hình ảnh vệ tinh mới nhất và không có mây.

Hiện tại, PlanetSAT Global # 2018 cung cấp thông tin địa lý chính xác cho bất kỳ khu vực nào trên thế giới ở độ phân giải 10m. Qua đó, người dùng được có thể quan sát Trái đất ở màu sắc tự nhiên với chất lượng cao.

PlanetObserver đã chọn dữ liệu đa nguồn có sẵn tốt nhất để tạo ra PlanetSAT Global phiên bản 2018. Ảnh Sentinel-2 gần đây với độ phân giải 10 mét được sử dụng để cập nhật tất cả các khu đô thị lớn nhất trên thế giới và các thành phố thủ đô. Các lục địa được cập nhật bằng hình ảnh Landsat 8 mới. Tất cả hình ảnh được sửa màu, tối ưu hóa và đã sẵn sàng được sử dụng ở các định dạng khác nhau.

PlanetSAT Global có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng quân sự, thương mại và tiêu dùng cho hiển thị, mô phỏng, mô phỏng hàng không, ứng dụng bản đồ web….

Nguồn: PlanetObserver announces release of PlanetSAT global imagery Basemap Version #2018