Khóa học về mô hình hóa ô nhiễm không khí, phát thải lúa, nghiên cứu đô thị và các bài toán liên quan

Ngày 20-22/10/2016
FIMO tham gia Khóa học về mô hình hóa ô nhiễm không khí, phát thải lúa, nghiên cứu đô thị và các bài toán liên quan tại Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh

Hình ảnh trong khóa học

Hình ảnh trong khóa học

Tác giả: Quách Mạnh Đạt