Khởi động phong trào thể dục thể thao

Ngày 21/07/2016

Chào hè với loạt trận cầu đỉnh cao tại sân bóng Đại học Ngoại ngữ

Một số hình ảnh được ghi lại tại các trận đấu

21.07.1

21.07.2Tác giả: Quách Mạnh Đạt