Liên hoan chúc mừng thạc sỹ

Ngày 17/12/2016

Liên hoan với các tân Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin tốt nghiệp sau quá trình học tập nghiên cứu tại FIMO

Hình ảnh trong buổi liên hoan

Hình ảnh trong buổi liên hoan

Tác giả: Quách Mạnh Đạt