Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/03

Ngày 08/03/2016, FIMO tổ chức liên hoan và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến chị em phụ nữ nhận dịp ngày quốc tế phụ nữ

Ngày quốc tế phụ nữ

Ngày quốc tế phụ nữ

Tác giả: Quách Mạnh Đạt