Thành viên FIMO nhận bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 07/3/2016, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh vinh dự được nhận bằng khen nữ trí thức có công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng.

Tên công trình nghiên cứu “Hệ thống giám sát và cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí sử dụng ảnh vệ tinh”.

TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh trong ngày nhận bằng khen

TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh trong ngày nhận bằng khen

Tác giả: Quách Mạnh Đạt