Liên hoan sinh nhật Trần Mạnh Tiến

Ngày 12/12/2016

FIMO tổ chức sinh nhật cho Trần Mạnh Tiến, sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, K58, thành viên của FIMO

Ảnh liên hoan sinh nhật Trần  Mạnh Tiến

Ảnh liên hoan sinh nhật Trần Mạnh Tiến

Tác giả: Quách Mạnh Đạt