FIMO tham gia hội thảo SEAIP 2016 với chủ đề: “Cloud Computing & Internet of Things”

Ngày 5-9/12/2016, tại Tainan – Taiwan, FIMO tham gia hội thảo SEAIP (Southeast Asia International Joint-Research and Training Program). Đây là hội thảo được tổ chức thường niên bởi NCHC (National Center for High-Performance Computing) và chủ đề năm 2016 đó là: “Cloud Computing & Internet of Things”. Các học giả nổi tiếng được mời từ các nước: Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kì và Đông Nam Á. Hội thảo được kéo dài trong 5 ngày với các topic chính sau:

  • Big Data & Smart City.
  • Smart IoT & Makers.
  • Smart and Connected Comminities.
  • Smart for Resilience.
  • Collaboration Discussion.

Đến với chủ đề: “Collaboration Discussion”, thay mặt trung tâm FIMO, TS. Bùi Quang Hưng cũng có phần trình bày về lịch sử phát triển  cũng như các hướng nghiên cứu mà trung tâm đang theo đuổi.

Hội thảo mở ra một cơ hội giao lưu và hợp tác cho các thành viên tham gia nói chung và FIMO nói riêng, qua cuộc hội thảo này, mạng lưới đối tác của FIMO  ngày càng  thắt chặt và được mở rộng.

TS. Bùi Quang Hưng trình bày về lịch sử phát triển cũng như các hướng nghiên cứu của trung tâm

TS. Bùi Quang Hưng trình bày về lịch sử phát triển cũng như các hướng nghiên cứu của trung tâm

nguồn: fimo.edu.vn