MDA cung cấp cảnh báo thay đổi của rừng cho APP

Canada: MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA) thông báo đã ký một hợp đồng trị giá 2,4 triệu đô la Canada với Asia Pulp & Paper Group (APP) để cung cấp dịch vụ cảnh báo rừng gần thời gian thực. Việc này giúp hỗ trợ APP chứng minh với các bên liên quan rằng họ đang đạt được cam kết giảm phá rừng về không làm cơ sở cho chính sách bảo tồn rừng của mình. Với việc sử dụng thông tin giám sát rừng hàng tháng của MDA, APP có thể đảm bảo với các bên liên quan rằng các khu vực rừng tự nhiên không bị tổn hại trong lúc công ty này tạo ra các sản phẩm của họ.

MDA sản xuất ra các sản phẩm phát hiện thay đổi lớp phủ rừng ở độ phân giải 5 mét bằng các thuật toán thích hợp trên ảnh RADARSAT-2 của họ. Người dùng có thể nhận được các báo cáo thay đổi lớp phủ rừng hàng tháng hoặc 2 lần một năm thông qua các dịch vụ của MDA. Các báo cáo này còn cho biết chính xác khu vực và diện tích rừng thay đổi.

MDA sẽ thu ảnh RADARSAT-2 trên một khu vực có diện tích 3,500,000 hecta chp APP và cung cấp thông tin cảnh báo hàng ngày. Việc này sẽ giúp APP giám sát các hoạt động bất hợp pháp như chặt phá rừng.

Nguồn: MDA to provide operational forest change detection alerts for APP