Tháng 7 năm 2017 đạt kỷ lục tháng 7 có nhiệt độ toàn cầu cao nhất từng được thống kê

A global map of the June 2017 LOTI (land-ocean temperature index) anomaly, relative to the 1951-1980 June average. View larger image.

Bàn đồ độ thay đổi nhiệt độ toàn cầu tháng 7/2017 so với trung bình các năm 1951-1980

Theo một phân tích hàng tháng về nhiệt độ toàn cầu của các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Không gian Goddard của NASA (GISS) ở New York, tháng 7 năm 2017 đã giữ kỷ lục tháng 7 có nhiệt độ Trái Đất cao nhất trong 137 năm. Nhiệt độ trung bình tháng 7/2017 cao hơn 0.83 độ C so với trung bình tháng 7 các năm 1951-1980. Kỷ lục trước đó được giữ bởi tháng 7 năm 2016 với nhiệt độ cao hơn là 0.82 độ C.

The GISTEMP monthly temperature anomalies superimposed on a 1980-2015 mean seasonal cycle.

Thống kê sự thay đổi nhiệt độ trung bình toàn cầu từ 1980-2015

Từ tháng 7 năm 2017, bộ dữ liệu đại dược ERSST v5 được sử dụng thay thế ERSST v4. Do đó, dữ liệu lịch sử cũng được điều chỉnh lại để phù hộ với bộ dữ liệu mới. Phân tích hàng tháng của nhóm GISS được tập hợp từ dữ liệu công khai có được từ khoảng 6.300 trạm khí tượng trên thế giới, các trạm đo đạc biển, phao đo nhiệt độ bề mặt biển và các trạm nghiên cứu ở Nam Cực.

Kỉ lục nhiệt độ toàn cầu được tính toán bắt đầu từ những năm 1880 vì các quan sát trước đó không bao phủ đủ hành tinh. Phân tích hàng tháng đôi khi được cập nhật khi có thêm dữ liệu được bổ sung và kết quả có thể thay đổi.

Nguồn: climate.nasa.gov