Ảnh vệ tinh cho thấy mức độ thiệt hại do bão Irma gây ra

Sau khi thảm họa do bão Harvey gây ra, DigitalGlobe đã phát hành những hình ảnh vệ tinh trước và sau khi cơn bão đổ bộ để so sánh mức độ tàn phá của bão đã gây ra tại vùng Caribbean.

Những hình ảnh dưới đây cho thấy bão Irma đã tàn phá một số hòn đảo của vùng Caribbean với cường độ bão mạnh cấp 5 khi đi qua khu vực này. Cơn bão đã khiến 5 người thiệt mạng, gây thiệt hại to lớn về cây cối và nhà cửa.

 

Anse Marcel, St. Martin

[bais_before_after before_image=”https://fimo.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/Anse-Marcel-Beach-in-St.-Martin-Before.jpg” after_image=”https://fimo.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/Anse-Marcel-Beach-in-St.-Martin-After.jpg”]

 

Philipsburg, St. Martin

[bais_before_after before_image=”https://fimo.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/Philipsburg-St.-Martin-Before.jpg” after_image=”https://fimo.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/Philipsburg-St.-Martin-After.jpg”]

 

Codrington, Barbuda

[bais_before_after before_image=”https://fimo.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/Codrington-Barbuda-Before.jpg” after_image=”https://fimo.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/Codrington-Barbuda-After.jpg”]

 

Codrington Port, Barbuda

[bais_before_after before_image=”https://fimo.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/Codrington-Port-Barbuda-Before.jpg” after_image=”https://fimo.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/Codrington-Port-Barbuda-After.jpg”]

 

Necker Island

[bais_before_after before_image=”https://fimo.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/Necker-Island-Before.jpg” after_image=”https://fimo.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/Necker-Island-After.jpg”]

 

Parham, Tortola

[bais_before_after before_image=”https://fimo.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/Parham-Tortola-Before.jpg” after_image=”https://fimo.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/Parham-Tortola-After.jpg”]

 

Providenciales, Turks and Caicos

[bais_before_after before_image=”https://fimo.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/Providenciales-Turks-and-Caicos-Before.jpg” after_image=”https://fimo.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/Providenciales-Turks-and-Caicos-Before.jpg”]