Microsoft đăng ký thương hiệu Pluton, sub-system đảm bảo an ninh cho các thiết bị IoT cho Azure Sphere

 

Microsoft vừa đệ đơn đăng ký nhãn hiệu Microsoft Pluton, sub-system đảm bảo an ninh cho các thiết bị IoT cho Azure Sphere.

Pluton là hệ thống khởi động an toàn đảm bảo phần cứng và phần cứng chưa bị xâm phạm và đảm bảo rằng giao tiếp với Azure back-end là an toàn. Nó cũng kiểm soát phần cứng Wi-Fi để đảm bảo các ứng dụng IoT bị xâm nhập không thể được sử dụng cho các botnet và các ứng dụng bất chính khác.

Pluton đã được thử nghiệm như một phần của bảo vệ Xbox của Microsoft trong một thời gian. Azure Sphere chính nó là toàn bộ hệ thống của một SoC ARM, giống như Mediatek MT3620, an ninh đồng bộ xử lý Pluton được tường lửa từ Sphere OS dựa trên Linux, và kết nối với Azure Sphere đám mây của Microsoft.

Azure Sphere đang được bán như một giải pháp hữu hiệu cho các công ty không có thời gian để nghiên cứu phát triển các thiết bị của họ an toàn và phần mềm được cập nhật liên tục. Microsoft đang làm cho toàn bộ hệ thống có sẵn như là một giải pháp nguồn mở, hy vọng kiếm tiền trên việc kiểm soát và giám sát back-end các thiết bị IoT của các công ty khác.

Xem phần giới thiệu video của Microsoft về công nghệ bên dưới và đọc thêm về hệ thống tại đây.