Mô hình hóa đường dây điện 3D để chuẩn bị cho các cơn bão mùa đông

Southern Electricity Networks làm việc với NM Group để giải quyết cá vấn đề đang tồn tại với mạng lưới điện cao thế ngoài trời ở Scotland. Trong dự án hợp tác này SSEN sử dụng công nghệ quét Lidar trên không để khảo sát toàn bộ mạng lưới điện trên không. Sau đó sử dụng dữ liệu này để thực hiện các công phát việc hiện các cây cối và công trình gây ảnh hưởng tới việc cung cấp điện cho khách hàng.

Sử dụng các máy bay được chuyên dụng được trang bị hệ thống Lidar sử dụng các bộ cảm biến ánh sáng để tạo bản đồ 3D chính xác và chi tiết về mạng lưới điện, cho thấy khoảng cách chính xác – đến độ chính xác 2cm – biểu thị các cây cối và các thực vật khác nằm bên cạnh đường dây điện trên không của SSEN ở phía bắc của Scotland và miền trung Nam nước Anh. Dựa trên các bản đồ này các nhóm của SSEN thực hiện việc cắt tỉa các nhánh cây gây ảnh hưởng đến mạng lưới điện, từ đó nâng cao dịch vụ cung câp điện liên tục đến các khách hàng của mình.

Quá trình xác thực dữ liệu

Tính đến thời điểm này SSEN đã quét 65% mạng của mình ở phía bắc của Scotland. Quá trình xác thực dữ liệu để cho phép các nhóm của SSEN xác định các khu vực có nguy cơ cao nhất đối với mạng lưới điện cung cấp cho khách hàng của mình. Tại miền trung nam nước Anh, SSEN đã bay 99% mạng lưới của mình và xử lý dữ liệu này để trực tiếp thông báo cho các chương trình cắt cây và cải thiện khả năng phục hồi của mạng lưới điện.

Stewart Reid, Giám đốc DSO và đổi mới tại SSEN, cho biết công nghệ này sẽ giúp phục vụ khách hàng tốt hơn. Lần đầu tiên họ đã xác định chính xác được mạng lưới điện của họ. Điều này có nghĩa là SSEN có thể nhắm mục tiêu hoạt động của họ, như cắt cây, hành động tiên phong cung cấp điện an toàn và đáng tin cậy cho khách hàng.

Khả năng phục hồi mạng lưới điện

Những sáng kiến hướng tới tương lai như thế này sẽ giúp SSEN xác định những rủi gián đoạn lớn, chuẩn bị tốt hơn cho mạng lưới thời tiết khắc nghiệt. Năm nay, để chuẩn bị cho mùa đông, SSEN đã đầu tư 90 triệu bảng Anh để cải thiện khả năng phục hồi của mạng lưới điện. Đầu tư bao gồm các thiết bị mới và bổ sung, như chống sét và tự động hóa trên các đường dây dẫn trên không nhằm giảm thiểu tác động tới khách hàng, giảm thiểu việc cắt điện và cải thiện thời gian phục hồi khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng tới nguồn cung cấp của khách hàng.

Nguồn: gim-international