Mô phỏng khói, bụi và muối biển lưu chuyển trên toàn cầu

Các hình ảnh mô phỏng được công bố bởi Global Modeling and Assimilation Office(GMAO) tại Trung tâm Không gian Goddard của NASA cho thấy các hạt lưu chuyển xung quanh bầu khí quyển của Trái đất như thế nào. Các hình ảnh mô phỏng này được tạo ra từ Hệ thống quan sát Goddard Earth (GEOS). Đó là một mô hình toán học được xử lý trên siêu máy tính Discover giúp sự hình dung khói, bụi và muối biển lưu chuyển trên toàn cầu.

Khói từ những đám cháy ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương bị thổi bay khắp các bang Unite và tới châu Âu. Bụi từ sa mạc Sahara được kéo dọc theo các cơn bão tạo thành ngoài khơi bờ biển châu Phi. Các cơn bão đẩy muối biển vào bầu khí quyển và trở thành một phần của những cơn bão mạnh này. Ophelia trở thành cơn bão mạnh nhất và được hình thành ở phía đông Hoa Kỳ khi nó tiến về Ai Len. Đây là một cái nhìn hấp dẫn về cách khói và bụi trên khắp thế giới.

Nguồn: geolounge