Nghiệm thu đề án ARC 2016

Ngày 21/12/2016

FIMO trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng Nghiệm thu đề án ARC năm 2015 tại Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Châu Á

Tên đề án: Nghiên cứu, chuyển giao, phát triển bộ dữ liệu lớp phủ toàn cầu GLCNMO và hệ thống thu thập, quản lý, phân tích, chia sẻ dữ liệu không gian địa lý CEReS Gaia

Đề án được hội đồng đánh gia cao về chất lượng nghiên cứu và thống nhất thông qua nghiệm thu với 6/6 phiếu đồng ý

HÌnh ảnh tại buổi nghiệm thu

HÌnh ảnh tại buổi nghiệm thu

Tác giả: Quách Mạnh Đạt