Nghiên cứu sinh Kazuki Hao, Đại học Kyoto – Nhật Bản đến thực tập tại FIMO

Tiếp nối chương trình hợp tác khoa học giữa FIMO và các nhà nghiên cứu ở Đại học Kyoto, Nhật bản, ngày 23/04/2018, nghiên cứu sinh Kazuki Hao đã bắt đầu kỳ thực tập 8 tháng tại FIMO.

Nghiên cứu sinh Kazuki Hao

Kazuki Hao là nghiên cứu sinh tại Graduate School of Advanced Integrated Studies in Human Survivability (GSAIS), Kyoto University. Kazuki quan tâm tới việc thúc đẩy năng lượng tái tạo (Renewable energy) cho phát triển bền vững ở các nước đang phát triển, cụ thể là cho Việt Nam. Dự kiến, Kazuki sẽ hợp tác với FIMO để nghiên cứu ước tính tiềm năng của năng lượng tái tạo ở Việt Nam thông qua phân tích các nguồn tư liệu viễn thám, bước đầu cung cấp thông tin trữ lượng một số loại năng lượng tái tạo.