OpenStreetMap bị ảnh hưởng bởi một vụ phá hiệu dữ liệu

Ngày 30/8/2018 vừa qua, bản đồ OpenStreetMap đã bị ảnh hưởng bởi một vụ phá hiệu dữ liệu. Bản đồ trực tuyến này đã hiển thị một thuật ngữ chống Do Thái thay vì nhãn “New York”. Vụ phá hoại này đã được phát hiện và sửa chữa trong vòng 2 giờ, và vụ bê bối đã bị chặn lại từ việc ngăn chặn đóng góp thêm cho OpenStreetMap.

Thay mặt tổ chức và cộng đồng bản đồ, OpenStreetMap đã thông tin lên án loại ngôn từ kích động thù địch. Một phần của OpenStreetMap, đang được chỉnh sửa một cách công khai. Mọi người dùng trên khắp thế giới có thể đóng góp và chỉnh sửa dữ liệu, Giống như Wikipedia, mọi thay đổi được công bố ngay lập tức, và chúng tôi đặt các công cụ vào tay cộng đồng để theo dõi những thay đổi và hoàn nguyên phá hoại. Cách tiếp cận “bảo mật mềm” này nghe có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng trong những năm qua chúng tôi đã tìm thấy, như một chiến thắng của bản chất con người, phần lớn các biên tập viên muốn cùng nhau giúp xây dựng thứ gì đó tuyệt vời và những trái táo hỏng. OpenStreetMap là một nguyên nhân phi lợi nhuận, và dữ liệu bản đồ là “thuộc sở hữu của” cộng đồng. Mọi người có xu hướng tôn trọng điều đó.

Trong thực tế, sự phá hoại này đã xảy ra cách đây một tháng, nhưng đã trì hoãn việc xử lý các cập nhật dữ liệu của một số công ty ở hạ lưu, trong trường hợp này là Mapbox. OpenStreetMap sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng người dùng trên toàn thế giới để làm cho bản đồ OSM mạnh mẽ hơn nữa.

Nguồn: blog.openstreetmap.org