Chương trình Landsat Analysis Ready Data cung cấp thêm các sản phẩm Collection 1 Level-1

Một giới hạn của dữ liệu quan sát trái đất là yêu cầu xử lý thông tin trước khi có thể sử dụng bởi các nhà khoa học và các nhà phân tích. Chương trình Landsat là một chương trình cung cấp dữ liệu ảnh vệ tinh đã xử lý hoạt động trong thời gian dài nhất của Mỹ. Từ năm 2016, chương trình Landsat đã tổ chức lại bộ sưu tập của họ thành một hệ thống “Collection”. Ban đầu, Collection 1 được Landsat sử dụng để phân tích số liệu trong chương trình ARD sử dụng dữ liệu từ Landsat 4-5 Thematic Mapper, Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM +) và Landsat 8 Operational Land Imager (OLI ) / Công cụ cảm biến hồng ngoại nhiệt (TIRS). Cuối cùng, Collection 1 và ARD chỉ bao gồm dữ liệu Landsat 1-5 MSS, nhưng chúng không có trong bản phát hành đầu tiên vì chúng cần xử lý tiếp và chất lượng không tốt cho các phân tích tiếp theo.

Landsat Analysis Ready Data (ARD) Tile h05v02 overlay on Landsat 8 WRS-2 path 44 Row 27.

Landsat đã tuyên bố rằng hình ảnh trong chương trình ARD được xử lý theo tiêu chuẩn khoa học cao nhất và mức độ xử lý được yêu cầu được thực hiện để sử dụng trực tiếp trong việc giám sát và đánh giá thay đổi cảnh quan. Dữ liệu Landsat, tính đến tháng 10 năm 2017, và được USGS công bố vào ngày 25 tháng 9 năm 2017, có sẵn để tải xuống từ EarthExplorer cho Hoa Kỳ, Alaska và Hawaii với vộ tham chiếu WGS84 và định dạng GeoTIFF. Phép chiếu được sử dụng Alber Equal Area Conic. Khoảng thời gian sẽ bao gồm hình ảnh từ năm 1985 đến năm 2016 cho Hoa Kỳ và từ 2000-2016 cho Alaska và Hawaii. Dữ liệu được cung cấp bao gồm phản xạ khí quyển, độ sáng, phản xạ bề mặt và thông tin chất lượng điểm ảnh. Ngoài ra còn có kế hoạch để bao gồm các thông tin về nhiệt độ bề mặt và thay đổi bề mặt đất từ ​​các thuật toán đã áp dụng, làm cho người sử dụng dễ dàng hơn để đo sự thay đổi bề mặt đất mà không cần phải thực hiện các hoạt động thuật toán này. Mỗi ảnh có kích thước 5000 x 5000 với độ phân giải 30 mét.

Nguồn: gislounge.com