Thiết kế các tuyến cáp quang bằng quét laser di động

Bản đồ overlay point clound

Bản đồ overlay point clound

Ở Ấn Độ đang tiến hành cải tiến cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của mình bằng cách đặt cáp quang quang (OFC – Optical Fibre Cable) trên 100.000 km trên toàn quốc. Nhiệm vụ của AAM Ấn Độ là lập bản đồ 2.500 km các tuyến cáp quang trên 33 thành phố để cho phép nhà thầu quyết định nơi đặt các đường dẫn dây. Tất cả các đường dẫn nằm dọc theo các hành lang đường bộ hiện tại, chủ yếu ở khu vực đô thị và bán đô thị.

Bản vẽ cuối chiết xuất từ point cloud

Bản vẽ cuối chiết xuất từ point cloud

Các nhà thầu cần dữ liệu bản đồ 50 cm với độ chính xác tuyệt đối và 10 cm đối với độ chính xác tương đối trên tất cả các tuyến đường đặt cáp quang. Các bản đồ kết quả cần thiết để xác định tất cả các vật thể nhìn thấy trong vòng 50 m từ đường trục, đảm bảo không xâm phạm khu vực viễn thông, tài sản công và các đường cống.

Các hoạt động chính
AAM đã triển khai StreetMapper Mobile Lase Scanning, trang bị Riegl LiDAR và máy ảnh hình cầu. Thiết kế khảo sát có kinh nghiệm được yêu cầu để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đã được đáp ứng, liên quan đến khả năng định vị của hệ thống StreetMapper, hệ thống hiệu chuẩn nghiêm ngặt, hệ thống khởi tạo thường xuyên, kỹ thuật thu nhận kinh nghiệm và kiểm soát mặt đất thận trọng.

AAM xử lý các dữ liệu Mobile Lase Scanning thô trong các cơ sở an toàn để tạo ra một đám mây điểm quan sát đường phố dày đặc, màu sắc được mã hoá bằng hình ảnh cầu. Sau đó, AAM đã chiết xuất tất cả tài sản đường phố có thể nhìn thấy trong hành lang và cung cấp bản đồ đường phố sẵn sàng cho trang web ở định dạng số và PDF.

Với việc sử dụng công nghệ Mobile Lase Scanning AAM đã xây dựng được các đám mây điểm cho đường cáp quang một cách chi tiết với chi phí rất nhỏ và trong thời gian ngắn hơn rất nhiều so với các phương pháp thông thường.

 

Nguồn: GEOSpatial World