[Seminar] Giới thiệu về cách vận hành, điều khiển trạm thu ăng ten dữ liệu ảnh MODIS, Suomi NPP

Chiều ngày 23/01/2015, Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường (FIMO) đã tổ chức Seminar khoa học: “Công nghệ viễn thám và điều khiển trạm thu ăng ten vệ tinh xử lý ảnh MODIS, Suomi NPP’’ do các nghiên cứu viên của Trung tâm FIMO giới thiệu.

Tham gia buổi seminar, FIMO vinh dự được đón tiếp Ths. Phạm Văn Mạnh và ThS. Lưu Thị Phương Mai đến từ Đài Viễn thám Trung Ương; về phía FIMO gồm có TS. Bùi Quang Hưng, TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh, TS. Lê Thanh Hà cùng toàn thể các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm FIMO.

1

Tại buổi seminar, ThS. Phạm Văn Mạnh và ThS. Lưu Thị Phương Mai  đã giới thiệu một số giải pháp, công nghệ hiện đại trong xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám, gồm: hệ thống thiết bị viễn thám trên vệ tinh, đài thu viễn thám, hệ thống lưu trữ và xử lý, cơ sở dữ liệu viễn thám và mạng lưới truyền dẫn dữ liệu viễn thám.

Tổng quan về sơ đồ khối vận hành trạm thu ăng ten Trung tâm FIMO

Tổng quan về sơ đồ khối vận hành trạm thu ăng ten Trung tâm FIMO

Ngoài ra, ThS. Phạm Văn Mạnh và ThS. Lưu Thị Phương Mai cũng chia sẻ các kiến thức về xây dựng, cập nhật, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; cung cấp dữ liệu viễn thám và sản phẩm viễn thám cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

Về phía Trung tâm FIMO, 3 cán bộ nghiên cứu viên của Trung tâm lần lượt trình bày các vấn đề liên quan đến:

  • Giới thiệu sơ đồ hệ thống, kết cấu, cách vận hành trạm thu ăng ten thu ảnh vệ tinh MODIS (Terra/Aqua) , Suomi NPP và JPSS của NASA –CN. Nguyễn Minh Trần , cán bộ khoa Điện tử viễn thông – Đại học Công Nghệ).
Nghiên cứu viên Nguyễn Minh Trần trình bầy về cấu tạo và thiết kế của chảo ăng ten Trung tâm FIMO

Nghiên cứu viên Nguyễn Minh Trần trình bày về cấu tạo và thiết kế của chảo ăng ten Trung tâm FIMO

  • Vận hành và điều khiển các phần mềm theo dõi tín hiệu ăng ten, thu nhận và xử lý tín hiệu ăng ten của trạm thu, tạo ảnh MODIS, Suomi NPP Level 0 trên hệ thống máy chủ Acquisition System – ThS. Phạm Hữu Bằng, nghiên cứu viên Trung tâm FIMO – Đại học Công Nghệ).
Nghiên cứu viên Phạm Hữu Bằng trình bầy về các phần mềm điều khiển ăng ten và xử lý ảnh Level 0 MODIS và Suomi NPP

Nghiên cứu viên Phạm Hữu Bằng trình bày về các phần mềm điều khiển ăng ten và xử lý ảnh Level 0 MODIS và Suomi NPP

  • Giới thiệu về các loại ảnh sản phẩm Level 2 và cơ chế lưu trữ, xử lý dữ liệu của hệ thống máy chủ Processing System – CN. Mẫn Đức Chức, nghiên cứu viên Trung tâm FIMO – Đại học Công Nghệ).
Nghiên cứu viên Mẫn Đức Chức trình bầy về các ảnh sản phẩm và ứng dụng các ảnh sản phẩm Level 1B, Level 2 của Trạm thu ăng ten từ vệ tinh MODIS và NPP

Nghiên cứu viên Mẫn Đức Chức trình bầy về các ảnh sản phẩm và ứng dụng các ảnh sản phẩm Level 1B, Level 2 của Trạm thu ăng ten từ vệ tinh MODIS và NPP

Kết thúc buổi seminar TS. Bùi Quang Hưng cùng ThS. Phạm Văn Mạnh, ThS. Lưu Thị Phương Mai  và các cán bộ nghiên cứu viên đã thảo luận về thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm viễn thám quốc gia và Trung tâm FIMO liên quan đến lĩnh vực thu nhận và xử lý tín hiệu vệ tinh, bảo trì và vận hành thiết bị ăngten, chia sẻ kiến thức triển khai về phát triển dịch vụ hạ tầng viễn thám dựa trên nguồn ảnh sản phẩm.

6

Buổi seminar là dịp để cán bộ nghiên cứu của Trung tâm FIMO trao đổi, học hỏi những công nghệ hiện đại về vận hành, điều khiển ăngten, ứng dụng trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm không khí, cảnh báo cháy rừng, và nước sinh hoạt tại Việt Nam. Buổi seminar đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở đầu cho kế hoạch triển khai hợp tác và trao đổi đào tạo về vận hành và quản lý trạm thu ăng ten dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của Đài Viễn thám Quốc Gia và Trung tâm FIMO.

Phạm Hữu Bằng (Nghiên cứu viên – FIMO)