Seminar khoa học với chủ đề: “Deep architecture engineering”

Ngày 10/1/2017, tại phòng 201, nhà E3, trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra buổi seminar với nội dung “Deep architecture engineering” do Tiến sỹ Trần Thế Truyền, giảng viên tại Đại học Deakin, Australia thuyết trình. Các thành viên FIMO đã đến tham dự buổi seminar.

TS. Trần Thế Truyền thuyết trình tại hội thảo

TS. Trần Thế Truyền thuyết trình tại hội thảo

Deep learning là một lĩnh vực nghiên cứu rất mới trong ngành học máy tính hiện nay. Deep learning hiện đang được nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau như tin sinh, xử lý ảnh, âm thanh,… do hiệu quả cao và tiềm năng phát triển. Sức mạnh chính của deep learning là khả năng học hỏi từ tín hiệu thô mà không đòi hỏi quá trình kỹ nghệ đặc trưng như đối với các thuật toán truyền thống như Support Vector Machine, Decision Tree. Kỹ nghệ kiến trúc là một hướng tập trung nghiên cứu deep learning của các chuyên gia trên thế giới hiện nay. Kỹ nghệ kiến trúc deep learning là quá trình thiết kế mạng nơ ron để có thể giải quyết được vấn đề đặt ra, đòi hỏi rất nhiều công sức và trí tuệ của các nhà nghiên cứu. Đây cũng chính là chủ đề chính của buổi seminar do TS. Trần Thế Truyền trình bày.

Qua buổi seminar, các thành viên FIMO có thể học hỏi về một ngành nghiên cứu hiện đại và hy vọng có thể sử dụng deep learning trong nghiên cứu viễn thám trong tương lai.

Tác giả: Mẫn Đức Chức