Tag Archive for: spatial information

Từ thông tin không gian đến hạ tầng kiến thức không gian

Trong 20 năm qua, một trong những mối quan tâm cơ bản của ngành khoa học không gian là tạo ra một hạ tầng cơ sở dữ liệu thông tin không gian. Vậy nó có quá dễ để thực hiện?  

Không! Dữ liệu không gian tốn kém lượng lớn tài nguyên để thu thập và lưu trữ.  Nhìn vào tương lai, những chuyên gia trong ngành đang bắt đầu lo lắng rằng một SDI không đủ để trích xuất toàn bộ giá trị dữ liệu. Dữ liệu và phương pháp được quản lý là một trong những chủ đề cơ bản trong cuộc họp gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Thông tin Không gian ( CRCSI ). Tổ chức đang phát triển một “White Paper” đề xuất một thế hệ cơ sở hạ tầng không gian mới dựa trên giả thuyết rằng chúng ta không cần thông tin; Chúng ta cần kiến ​​thức. Sự khác biệt tinh tế giữa hai khái niệm này có thể là một trong những động lực chính của thế hệ tiếp theo.

“A new way of looking at datasets may be fundamental to the next step change in productivity.”

Hiện nay, các hạ tầng thông tin không gian luôn phải đối mặt với các yêu cầu phần cứng ngày một lớn hơn. Ổ đĩa cứng lớn hơn, bộ vi xử lý nhanh hơn,… Điều gì sẽ tạo ra sự khác biệt? Có lẽ một cách tiếp cận khác như quản lý tri thức không gian có thể là giải pháp. Ý tưởng về kiến trúc hạ tầng kiến thức không gian (SKI) mong muốn tối ưu khả năng sử dụng dữ liệu của SDI hiện tại. Kiến trúc SKI hướng tới các tập dữ liệu được chuẩn hóa với các tiêu chuẩn chung, dễ dàng sử dụng và tích hợp vào các ứng dụng hoặc hạ tầng không gian khác. Từ đó cho phép các mối quan hệ phức tạp tồn tại giữa bộ dữ liệu. Ý tưởng này tăng cường sự tin tưởng, đầy đủ của dữ liệu, giúp kiến thức không bị giới hạn nhờ xây dựng một cộng đồng chia sẻ dữ liệu.

Bạn nghĩ gì về ý tưởng này ?

Nguồn: Jon Fairall’s article on Spatial Knowledge Infrastructure, which first appeared in issue #87 of Position magazine.