Tái xây dựng khu vực tháp Eiffel sử dụng mô hình 3D

Để chuẩn bị cho sự kiện Thế vận hội mùa hè được tổ chức tại Pháp vào năm 2024, những khu vực mang tính biểu tượng của thành phố sẽ cần được tân trang lại. Bằng việc mô hình hóa những khu vực này bằng mô hình 3D, việc lên kế hoạch sửa chữa, trùng tu các khu vực nổi tiếng như tháp Eiffel sẽ dễ dàng hơn.

Về mô hình 3D: Thành phố Paris đã hợp tác với công ty phần mềm Autodesk trong việc xây dựng mô hình đô thị cho thành phố Paris sử dụng kết hợp dữ liệu LiDAR và ảnh chụp trên không.

Về chi tiết: Phạm vi xây dựng mô hình 3D  là khu vực 2.4 km², do yêu cầu về sự chính xác cao, các hình ảnh chụp được cần có độ chính xác trong khoảng vài cm, và việc xử lý dữ liệu thu được tiêu tốn đến hàng nghìn giờ.

Sự quan trọng: Việc dựng mô hình 3D sẽ đóng vai trò là điểm khởi đầu cho bốn đội sẽ trình bày kế hoạch, tầm nhìn của họ để tái định hình lại khu vực xung quanh tòa tháp Eiffel. Mô hình sẽ cho phép các quan chức thành phố đánh giá từng đề xuất chi tiết chưa từng thấy trước khi việc xây dựng thực tế bắt đầu.

Nguồn: An unbelievably detailed 3-D model of Paris is getting the Eiffel Tower ready for a revamp