Tăng nguồn tài trợ cho dự án sử dụng LiDAR thu thập dữ liệu ở một quận ở New ZeaLand

Hội đồng quận Gisborne sẽ được tài trợ 1 triệu đô la cho việc sử dụng LIDAR để thu thập dữ liệu trên toàn quận, đây là dự án sẽ mang lại những lợi ích kinh tế và cơ sở hạ tầng to lớn cho khu vực.

Bộ Công nghiệp Trọng điểm và Thông tin Đất đai New Zealand đã cung cấp các khoản phí bao gồm toàn bộ chi phí của dự án. Sau khi hoàn thành, dữ liệu LiDAR sẽ được cung cấp miễn phí cho các doanh nghiệp công cộng và thương mại sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thiết kế cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị và lập bản đồ quy hoạch lũ lụt. Việc cung cấp các thông tin không gian chất lượng là điều cần thiết để đưa ra những lựa chọn hợp lý về các hướng phát triển đất đai. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc mở rộng năng suất đất đai. Điều này cũng mang lại ý nghĩa to lớn đối với các nhà quản lý ngành công nghiệp lâm nghiệp, những người thường xuyên phải bay LIDAR địa phương để có dữ liệu phục vụ việc giám sát trồng trọt.

Dữ liệu LiDAR sẽ hỗ trợ thiết kế và quy hoạch đường bộ, cũng như quản lý xói mòn và ngập lụt ở các con sông trong khu vực.

LIDAR cũng sẽ cho phép việc lập bản đồ với chất lượng tốt hơn và do đó có thể quản lý, dự đoán các nguy cơ tự nhiên như sóng thần. Nó sẽ cho phép lập bản đồ chính xác các lỗi động đất, sạt lở đất và các dòng chảy tại các khu vực không ổn định khác.

Các khu vực khác sẽ được hưởng lợi từ dữ liệu có thể kể đến khu vực quản lý lòng sông và sỏi, khu vực xác định và bảo tồn các khu khảo cổ chưa được khai thác. Và theo dự kiến, có thể việc bay LIDAR sẽ diễn ra vào đầu mùa hè năm nay.

Nguồn: Geospatial World