Thực địa thu thập dữ liệu lớp phủ tại khu vực thủ đô Vientiane, Lào

Từ ngày 25/02 – 07/03, thành viên FIMO đã có chuyến thực địa tại khu vực thủ đô Vientiane, Lào. Tham dự chuyến thực địa có đại diện từ Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Tài chính – Quốc hội Lào, Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp, Lào.

Mục đích là để thu thập dữ liệu lớp phủ mặt đất, phục vụ sản xuất bản đồ lớp phủ bề mặt cho khu vực này. Nội dung làm việc chính bao gồm:

  1. Trao đổi với đối tác Lào về hiện trạng và dữ liệu lớp phủ bề mặt tại thủ đô Vientiane.
  2. Phương pháp sản xuất dữ liệu lớp phủ bề mặt hiện tại của cơ quan nông nghiệp Lào.
  3. Thực địa đến các địa phương của Vientiane.

Một số hình ảnh chuyến công tác:

Tham dự buổi họp kế hoạch thực địa với đại diện các cơ quan Lào

Các thành viên tham gia thực địa