Topcon giới thiệu phần mềm MAGNET Inspect cho các ứng dụng cơ sở hạ tầng sử dụng UAV

Tập đoàn Topcon Positioning Group đã công bố một ứng dụng mới được thiết kế để giảm bớt việc xử lý dữ liệu UAV cho các ứng dụng kiểm tra cơ sở hạ tầng. Công cụ này được thiết kế để giúp người dùng quản lý tập dữ liệu UAV và chọn hình ảnh cụ thể để đưa vào báo cáo kiểm tra.

Phần mềm cung cấp chức năng điều hướng lượng lớn ảnh 3D. Ví dụ, người dùng có thể xử lý dữ liệu bằng cách sử dụng ContextCapture — giải pháp quang học được cung cấp bởi công ty đối tác Bentley Systems – và sau đó truy cập vào lưới 3D và ảnh được tham chiếu địa lý trong kiểm tra MAGNET. Ở đây, người dùng có thể lọc ảnh dựa trên các tiêu chí đã chọn bao gồm khu vưc quan tâm, gắn cờ các khu vực thích hợp, đánh dấu chúng và đưa thông tin này vào kết quả báo cáo cuối cùng

Như mọi người mong đợi, phần mềm này được thiết kế tương thích hoàn toàn với phiên bản Drone Falcon 8+ của Topcon.

Nguồn