Trung Quốc phóng vệ tinh SuperView-1

Trung Quốc phóng cặp vệ tinh có độ phân giải cao 0,5 mét từ Trung tâm Vệ tinh Taiyuan ở tỉnh Sơn Tây.

Các vệ tinh SuperView-1 03/04 được phóng bằng tên lửa đẩy Long March 2D.

Sự kiện này sẽ thúc đẩy việc sử dụng mang tính thương mại các vệ tinh có độ phân giải cao.

Các vệ tinh có thể cung cấp hình ảnh thương mại ở độ phân giải 0.5 mét. Dữ liệu sẽ được cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới cùng với các dịch vụ về khảo sát đất đai và tài nguyên, lập bản đồ, giám sát môi trường, tài chính và bảo hiểm cũng như ngành công nghiệp Internet.

Các vệ tinh đã được phát triển bởi Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Trung Quốc.

Đây là lần thứ hai ra mắt các vệ tinh thương mại từ xa của tập đoàn này, sau khi SuperView-1 01/02 phóng thành công vào tháng 12 năm 2016.

 

Nguồn: GeoSpatial Word