Kuzzle: nền tảng back-end đang được xây dựng cho Internet of Things

Kuzzle là một giải pháp phụ trợ tất cả trong một cho các thiết bị IoT và hơn thế nữa. Một start-up của Pháp vừa cung cấp cho bạn một giải pháp cho các thiết bị IoT với khả năng mở rộng để bạn không phải phát triển mọi thứ từ đầu. Hãy suy nghĩ về nó như Firebase nhưng đối với các trường hợp sử dụng khác nhau.

Trước Kuzzle, công ty Pháp đã làm việc trên tất cả các loại web và các dự án kỹ thuật số từ năm 2001. Họ nhận ra rằng họ tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng giống nhau lặp lại nhiều lần. Năm ngoái, công ty đã chuyển trọng tâm để làm việc trên nền phát triển Kuzzle.

Kuzzle hoạt động trên các máy chủ Linux hoặc Docker, vì vậy nó tương thích với tất cả các nhà cung cấp đám mây lớn, từ Amazon Web Services đến Microsoft Azure và Google Cloud Platform. Trong khi bạn có thể sử dụng Kuzzle cho các dịch vụ web và ứng dụng di động, Kuzzle cũng có thể khá hữu ích cho Internet of Things, và đó là những gì chúng tôi đã nói về cụ thể hơn khi tôi gặp công ty tại CES.

Ví dụ: Kuzzle cho phép bạn xử lý các sự kiện geofencing, thông báo thời gian thực, đồng bộ hóa dữ liệu và hơn thế nữa. La Bécanerie đã sử dụng Kuzzle cho xe đạp kết nối với một con chip GPS. Và Kuzzle dự định hợp tác với các tổ chức làm việc ở các thành phố thông minh.

Mỗi khách hàng có một trường hợp sử dụng khác nhau. Nhưng bạn không phải thay toàn bộ phụ trợ bằng Kuzzle. Bạn chỉ có thể sử dụng nó để xử lý một phần cụ thể trong cơ sở hạ tầng của bạn. Crédit Agricole đã sử dụng Kuzzle cho quá trình tiếp nhận sản phẩm Eko mới của mình, và William Reed quản lý người sử dụng nhờ Kuzzle để bổ sung cho CMS.

Kuzzle là mã nguồn mở, nhưng cũng có dịch vụ thanh toán với nhiều tính năng và hỗ trợ hơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về dự án hoặc theo dõi trên GitHub.

Nguồn: Kuzzle is building the backend for the Internet of Things