Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp đến thăm và làm việc với FIMO

Sáng ngày 08/11/2016, CNES đến thăm và nói chuyện với cán bộ của FIMO

Chuyến thăm của CNES tới FIMO có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Pháp mà còn thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng ngành hàng không vũ trụ, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới nền khoa học vũ trụ tại Việt Nam.

CNES được thành lập năm 1961 được điều hành bởi chính phủ Pháp có nhiệm vụ đề xuất cho chính phủ Pháp các kế hoạch chính trị cho các chương trình vũ trụ của Pháp trong mối liên hệ với Liên minh châu Âu và thực hiện các kế hoạch này. CNES đảm bảo cho Pháp có thể tự lực thực hiện các chương trình vũ trụ, và nằm ở vị trí tiên phong trong Châu Âu và trên thế giới trong lĩnh vực này, bằng các nắm chắc các công nghệ vũ trụ và hoạch định chương trình vũ trụ tương lai.

CNES thực hiện các kế hoạch bằng việc tổ chức liên hệ giữa các nhóm công nghiệp và các phòng thí nghiệm khoa học trong Pháp, đồng thời tham gia các hợp tác quốc tế. CNES hợp tác thường xuyên nhất với Arianespace, ESA và NASA, nhưng cũng có nhiều dự án hợp tác với Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác.

CNES hiện có 2.400 nhân lực, trong đó có 1.800 kỹ sư và quản lý. Trong số này có 35% phụ nữ.

Các lĩnh vực hoạt động:

Đưa đón tàu lên vũ trụ

Ứng dụng công nghệ vũ trụ cho toàn dân

Phát triển bền vững

Thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ cho lĩnh vực vũ trụ

Quốc phòng

Cán bộ CNES chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ FIMO

Cán bộ CNES chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ FIMO

Cán bộ CNES chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ FIMO

Nguồn: fimo.edu.vn