FIMO chào đón thành viên mới

Ngày 03/11/2016, FIMO chào đón thành viên mới
Họ và tên: Quách Mạnh Đạt
Ngày sinh: 20/08/1990
Vị trí công tác: Chuyên viên văn phòng
Sở thích: Câu cá

Hình ảnh thành viên mới

Hình ảnh thành viên mới

Tác giả: Quách Mạnh Đạt