Vệ tinh thời tiết JPSS-1 của NOAA được lên kế hoạch phóng trong tháng 11

 

Vệ tinh thời tiết JPSS-1 của NOAA được lên kế hoạch phóng trong tháng 11

Vệ tinh thời tiết JPSS-1 của NOAA được lên kế hoạch phóng trong tháng 11

JPSS-1 là vệ tinh đầu tiên trong thế hệ các vệ tinh mới có quỹ đạo cực quan sát thời tiết của NOOA hiện đang được lên kế hoạch phóng vào ngày 10 tháng 11 năm 2017 từ Căn cứ không quân Vandenberg, CA. Việc phóng đã bị trì hoãn nhiều lần và gần đây nhất đã được lên kế hoạch trong tháng này.

The Joint Polar Satellite System (JPSS)  là kế thừa của chương trình National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System (NPOESS) thực hiện giữa Cơ quan Quản lý Khí Quyển và Đại dương (NOAA), Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD)  và Cơ quan Hàng không và Vũ Trụ Hoa Kỳ (NASA). Chi phí ban đầu cho chương trình là 12,9 tỷ đô la, trong đó khoảng 4 tỷ đô la là chi phí đầu tư của NOAA trong NPOESS.

Sự chậm trễ cho JPSS-1 từ tháng 9 đến tháng 11 đã được giải thích trong một thông cáo báo chí của NOAA là cung cấp thêm thời gian cho các kỹ sư hoàn thành việc thử nghiệm các tàu vũ trụ và hệ thống điện tử cũng như cảm biến Advanced Technology Microwave Sounder  (ATMS), một trong năm cảm biến trên JPSS -1.

ATMS và cảm biến Cloud and Earth Radiant Energy System  (CERES)  được tập đoàn Northrop Grumman xây dựng. Harris đã xây dựng cảm biến  Cross-track Infrared Sounder (CrIS). Raytheon đã xây dựng cảm biến Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) và hệ thống mặt đất. Ball Aerospace đã thiết kế và chế tạo tàu vũ trụ cũng như cảm biến Ozone Mapping and Profiler Suite (OMPS). NASA phục vụ với vai trò như một cơ quan thu nhận cho tất cả các tàu vũ trụ của NOAA.

NOAA vận hành các chùm vệ tinh thời tiết bổ trong các quỹ đạo cực, cung cấp dữ liệu về toàn quả địa cầu và các quỹ đạo địa tĩnh trên đường xích đạo cung cấp sự bao phủ chi tiết của các vùng nhiệt đới, nơi các cơn bão hình thành. NOAA cũng vừa phóng vệ tinh thời tiết hàng thế hệ mới nhất  GOES-R, sau khi phóng được đổi  tên là GOES-16.

Nguồn: https://www.geospatialworld.net/news/noaas-jpss-1-weather-satellite-scheduled-launch-november/