Phó Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN thăm và làm việc với FIMO

Ngày 23/09/2015, ông Phạm Đức Nghiệm – Cục phó Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN đến thăm và làm việc với FIMO. Nội dung chính của buổi làm việc là chia sẻ và thảo luận về các chủ trương, chính sách của Nhànước và Bộ KHCN về việc phát triển các doanh nghiệp KHCN và các sản phẩm KHCN từ các trường đại học.

Tham gia buổi làm việc có đại diện Ban giám hiệu Trường ĐHCN – GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, lãnh đạo Khoa Vật lý kỹ thuật và công nghệ Nano, Trung tâm FIMO, đại diện Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, đại diện Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường (Sở TNMT Hà Nội) – ông Nguyễn Đăng Khôi – Phó GĐ Trung tâm.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Đức Nghiệm chia sẻ các chủ trương, chính sách, luật về KHCN trong việc phát triển doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, các phương pháp cũng như hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ, cách thức triển khai và thương mại hóa một sản phẩm khoa học công nghệ. Đây là những kiến thức hết sức cần thiết giúp cho một tổ chức, cơ quan nghiên cứu có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thị trường, xây dựng nên các doanh nghiệp Khoa học Công Nghệ.

Buồi làm việc kết thúc bằng những kế hoạch thương mại hóa sản phẩm KHCN trong thời gian tới.

ông Phạm Đức Nghiệm đang trình bày về chuyển dịch quy mô lao động của doanh nghiệp

ông Phạm Đức Nghiệm đang trình bày về chuyển dịch quy mô lao động của doanh nghiệp

 

Phạm Văn Mạnh, Đỗ Văn Tú – Nghiên cứu viên FIMO