Tăng cường khả năng quảng cáo dựa trên vị trí với Google Maps

Quảng cáo dựa trên vị trí đang được quan tâm bởi các doanh nghiệp. Với việc sử dụng ngày càng tăng của các thiết bị thông minh, đặc biệt là điện thoại thông minh, quảng cáo dựa trên vị…