7.000 vệ tinh nhỏ sẽ được phóng trong thập kỷ tới

Pháp: Theo báo cáo mới nhất của Euroconsult, Triển vọng cho thị trường vệ tinh nhỏ, thị trường này đang mở rộng đáng kể cả về nhu cầu và khả năng của hệ thống. Khoảng 7.000 vệ…

NASA phóng Parker Solar Probe để nghiên cứu ánh nắng mặt trời

Parker Solar Probe trên tàu ULA Delta IV cất cánh từ Launch Complex 37 tại Trạm Không quân Cape Canaveral Chủ nhật, ngày 12 tháng 8 năm 2018. Parker Solar Probe sẽ tiếp cận gần đầu tiên với Mặt Trời…

5 cách LiDAR thay đổi thế giới trước mắt bạn

LiDAR có nhiều ứng dụng và tiện ích với phạm vi đầy đủ của chúng. LiDAR là một trong những mảng công nghệ tạo thành khối xây dựng cơ bản của kỷ nguyên tự động hóa mới. Từ các ứng…