Ấn Độ sử dụng Ứng dụng điện thoại di động nhằm tăng cường chương trình bảo hiểm cho nông dân

Ấn Độ: Trong bối cảnh trở nên tồi tệ hơn với các rủi ro liên quan đến khí hậu trong nông nghiệp Ấn Độ, Viện Quản lý Nước Quốc tế (IWMI –  International Water Management Institute ) đang triển khai một ứng dụng di động, được gọi là AgRISE (Agricultural Remote Sensing‐based Insurance for Security and Equity) , hỗ trợ một chương trình bảo hiểm nông nghiệp quốc gia mới – Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ( PMFBY). Chương trình này nhằm mục đích cung cấp cho hơn một nửa nông dân Ấn Độ với bảo hiểm cây trồng trong vòng 2-3 năm tới. Ông Ashish Kumar Bhutani, Tổng thư ký Chính phủ Ấn Độ và CEO của PMFBY, Bộ Nông nghiệp, đã trình bày ứng dụng mới tại Hội nghị Bảo hiểm Nông nghiệp Châu Á lần thứ 5.

Dựa trên dữ liệu vệ tinh và khí hậu, kết hợp với dữ liệu thực địa về năng suất cây trồng, AgRISE cung cấp thẻ chăm sóc sức khỏe cho phép các công ty bảo hiểm và cơ quan chính phủ ước tính thiệt hại cây trồng và tổn thất tổng thể nhanh chóng đáng tin cậy cho tất cả các loại cây trồng chính của Ấn Độ. Dựa trên công nghệ không gian địa lý mới nhất (Google Earth Engine và Open Data Kit để thu thập dữ liệu hiện trường), công cụ này sẽ tăng cường việc thực hiện PMFBY, giảm chi phí và tạo điều kiện cho toàn bộ quá trình.

Khi thiên tai xảy ra, ứng dụng sẽ cung cấp đánh giá tác động của chúng về giảm diện tích cây trồng, sản lượng và sản xuất, cung cấp dữ liệu cũng như hình ảnh và video từ các trang web cụ thể, Ứng dụng này cũng sẽ cung cấp bản đồ mức độ hạn hán lũ lụt và hạn hán hàng tuần để giúp các nhà hoạch định chính sách lên kế hoạch nỗ lực cứu trợ, dựa trên ước tính thiệt hại cây trồng dự kiến.