Ảnh hưởng của ô nhiễm tới tuổi thọ trung bình

Chúng ta đều biết rằng ô nhiễm không khí ảnh hưởng xấu đến chúng ta – nhưng chính xác nó xấu đến mức nào ? Theo một báo cáo mới từ Texas – Hoa Kỳ,  không khí chất lượng kém lấy đi trung bình một năm tuổi thọ của chúng ta. Tại các nước phát triển, con số đó sẽ nhỏ đi, nhưng tại những nơi có mức ô nhiễm cao và điều kiện y tế thấp, tuổi thọ giảm đi có thể lên đến 2 năm.

Nghiên cứu nhấn mạnh sự tức thời của vấn đề và đặt nó vào ngữ cảnh cùng với các yếu tố gây bất lợi cho sức khỏe khác như ung thư, chế độ ăn uống, thuốc lá và vệ sinh môi trường nước. Ô nhiễm không khí là một vấn đề mà không ai trong chúng ta có thể bỏ qua nếu chúng ta muốn có một cuộc sống lâu dài và đầy đủ.

Đầu tiên

Hầu hết các nghiên cứu tập trung vào cách ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến tử vong, tập trung vào tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh. Nhiên cứu mới nhất, được công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Môi trường (Environmental Science and Technology) tháng trước, có phương pháp tiếp cận đặc biệt với bụi mịn PM. Bằng cách đánh giá dữ liệu từ báo cáo Gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2016 (Global Burden of Disease), nghiên cứu đã có thể ước tính chính xác tuổi thọ giảm đi của một người bởi bụi PM ở 185 quốc gia trên toàn cầu. Nnghiên cứu cho thấy rằng tiếp xúc với mức PM cao sẽ làm giảm đi trung bình 1 năm tuổi thọ của mọi người.

Ở các nước bị ô nhiễm nặng ở châu Á và châu Phi, chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ và Nigeria, con số đó đã tăng từ 1,6 đến 1,9 năm, có tác động đáng kể đến tuổi thọ của quốc gia. Tuy nhiên, ngay cả ở những nơi có mức độ ô nhiễm thấp (như Úc và Mỹ), PM làm giảm tuổi thọ ít nhất một vài tháng.

Có nguy cơ lớn hơn ung thư phổi

Nhóm nghiên cứu cũng đánh giá mức độ ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến tuổi thọ như thế nào so với các yếu tố nguy cơ khác như bệnh tật, chế độ ăn uống và thói quen hút thuốc

Kết quả cho thấy cải thiện chất lượng không khí và giảm ô nhiễm liên quan đến giao thông có thể có tác động có lợi hơn đến tuổi thọ trung bình so với một số yếu tố khác (ung thư, vệ sinh môi trường nước…)

Mọi người đều được hưởng lợi

Cuối cùng, các tác giả cũng đo lường tuổi thọ trung bình của mỗi quốc gia sẽ như thế nào nếu nồng độ PM được giới hạn trong khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 10 µg/m³. Tất nhiên, một số nơi không khí có chất lượng tốt, vì vậy những lợi ích cho họ là không đáng kể, nhưng trung bình tuổi thọ dân số thế giới sẽ tăng thêm 0.6.

Cần lưu ý rằng các trường hợp tử vong do ô nhiễm không khí không thể bị loại bỏ bằng cách đáp ứng các khuyến nghị của WHO. Bởi vì ngay cả mức độ ô nhiễm thấp cũng mang lại những rủi ro về sức khỏe cho con người. Tuy nhiên, ở những nơi như Ấn Độ, giảm nồng độ PM xuống dưới 10 µg/m³ sẽ cho một người 60 tuổi tăng thêm 20% ​​khả năng đạt đến được 85 tuổi. Bất kể ở vị trí địa lý hoặc địa vị xã hội nào, tất cả chúng ta sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thiểu PM trong tương lai.

Nguồn www.pollutionsolutions-online.com