Giải pháp chụp 3D trong nhà bằng iPhone đến từ Indoor Reality

Indoor Reality nổi tiếng với hệ sinh thái chụp 3D trong nhà giúp người dùng nắm bắt, xử lý, chia sẻ và sử dụng dữ liệu 3D một cách nhanh chóng. Phần mềm của công ty cung cấp hầu hết mọi tính năng mà người dùng có thể nghĩ đến – không chỉ chụp 3D mà còn cung cấp khả năng chú thích, tạo mô hình CAD tự động, học máy, báo cáo tóm tắt và hơn thế nữa.

IR-100 và IR-200 là các giải pháp chụp 3D dựa trên iPhone, cho phép bạn dễ dàng tham gia vào hệ sinh thái trong nhà thực tế. Thay vì phải mua một phần cứng mới, bạn có thể sử dụng chính thiết bị của mình.

IR-100 về bản chất là một chiếc iPhone với ứng dụng thực tế trong nhà được cung cấp với giá $ 14,99 một tháng. Giải pháp đơn giản này có thể được sử dụng để tạo các sơ đồ tầng; báo cáo tóm tắt tòa nhà, diện tích bề mặt và khối lượng; và thậm chí gắn thẻ nội dung trong quá trình chụp real-time hoặc sau khi chụp.

IR-200 có thể coi là một “giàn khoan” bao gồm một chiếc iPhone với giá $ 24,99 một tháng cung cấp bộ công cụ chụp và xử lý 360 °. Bộ công cụ này cung cấp mọi thứ bạn có với IR-100, nhưng với khả năng chụp 360 ° và  tương tác trực quan với không gian 3D chỉ sau vài phút đi bộ.”

Nguồn