Bài giảng trực tuyến về “Climate Change Adaptibility and Sustainability

Ngày 13/12/2016

Tại FIMO, PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn có bài giảng trực tuyến về “Climate Change   Adaptibility and Sustainability” cho mạng lưới UN-CECAR (University Network for Climate and Ecosystems Change Adaption Research  ) và INATE (International Network for Advancing Transdisciplinary Education).

Tham dự buổi học có sự tham gia của Học viên cao học lĩnh vực địa chất môi trường, khí tượng thủy văn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, và Khoa Sau  đại học.

Đại học Quốc gia Hà Nội là member của mạng lưới UN-CECAR và FIMO là  member của INATE.

Hình ảnh tại buổi học

PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn tại buổi học

PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn tại buổi học

Tác giả: Quách Mạnh Đạt