Bản đồ ô nhiễm PM2.5 tại Mĩ đến năm 2100

Ô nhiễm không khí đã trở nên tồi tệ ở nhiều nơi trên toàn bộ nước Mĩ, và biến đổi khí hậu càng làm cho nó trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù nhiều ngành công nghiệp đang giảm lượng khí thải của họ, nhưng sự ấm lên toàn cầu lại có thể bù đắp cho lượng khí thải giảm đi này bằng cách tăng cường tỉ lệ phản ứng hóa học và tích tụ các chất gây ô nhiễm trong môi trường.

Các nhà khoa học đã xác định ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường tác động đến sức khỏe lớn nhất trên thế giới hiện nay. Để hiểu được rủi ro trong tương lai, các nhà nghiên cứu từ MIT gần đây đã mô hình hóa các tác động của phát thải khí nhà kính chưa được cắt giảm đối với các chất ô nhiễm không khí độc hại. Họ tìm thấy mức độ ô nhiễm không khí gia tăng trên toàn bộ nước Mĩ, với một số khu vực bị tác động đủ mạnh đe dọa sức khỏe cộng đồng. Theo EPA, những thay đổi được dự đoán này có thể dẫn đến sự gia tăng của 57.000 ca tử vong sớm và 930 tỷ đô la trong lĩnh vực kinh tế vào cuối thế kỷ này.

Vậy tình trạng của khu phố bạn đang xấu đến mức nào trong những dự báo này? Khám phá bản đồ của chúng tôi dưới đây để xem khu vực nào có thể mong đợi những thay đổi hàng năm lớn nhất trong các mức độ ô nhiễm bụi nguy hiểm nhất — PM2.5 — vào năm 2100.

https://dipika.carto.com/builder/99e4fdc9-6c2d-4e8c-ac40-a4b696987452/embed

(Màu đậm thể hiện mức độ tăng lớn hơn)

Nguồn dữ liệu và phương pháp thực hiện:

Ước tính sự thay đổi trung bình hàng năm của bụi mịn (PM2.5, μg m-3) từ năm 2000 đến năm 2100 theo kịch bản tham chiếu từ EPA.

Nồng độ PM2.5 trung bình năm 2000 được cung cấp bởi SEDAC/NASA.

Dự kiến mức PM2.5 năm 2100 được ước tính bằng cách thêm dữ liệu thay đổi ước tính vào dữ liệu PM2.5 2000.

Công cụ:

ArcGIS Pro

Source: EcoWatch