FAirKit – Thiết bị giám sát chất lượng không khí chính thức được đưa vào sử dụng tại Thành phố Hà Nội

  FAirKit là thiết bị giám sát chất lượng không khí sử dụng cảm biến giá rẻ được nghiên cứu và phát triển bởi Nhóm IoT – Nhóm nghiên cứu về công nghệ Internet of Things của Trung tâm FIMO. các thành viên trong nhóm là các cựu sinh viên của Trường Đại Học Công Nghệ – ĐHQGHN. FAirKit thuộc một phần trong FAirNet – Hệ thống giám sát chất lượng không khí. Các thành phần còn lại của hệ thống FAirNet là: FAirServer – hệ thống lưu trữ, phân tích dữ liệu nhận được từ FAirKit; FAirWeb/FAirApp – phần mềm giám sát dữ liệu từ FAirKit.
    Ngày 15/09/2018, được sự cho phép từ Phòng Tài Nguyên Môi Trường của UBND Q. Hoàn Kiếm, Nhóm IoT đã lắp đặt tại hai địa điểm trên khu vực quận Hoàn Kiếm là Phố sách và Chợ Cầu Đông.

Hòm bảo vệ FAirKit tại phố Sách

Hòm bảo vệ FAirKit Tại chợ Cầu Đông

Văn đặt FAirKit vào trong hộp bảo vệ